Category Archives: Dịch vụ khác

CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ QUÁN

Chứng nhận Lãnh sự Chứng nhận lãnh sự là một thủ tục quan trọng mà người Việt Nam thường phải thực hiện trong quá trình xin VISA du học, du lịch, xuất khẩu lao động, sinh sống, làm việc tại nước ngoài hoặc đối với người nước ngoài có nhu cầu sinh sống, làm việc tại …

LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1 VÀ SỐ 2

Lý lịch tư pháp số 1 và số 2Phiếu lý lịch tư pháp có 2 loại bao gồm:Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2.Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Được cấp cho cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài đã và đang cư trú …

CẤP LẠI DKKD

Cấp lại Đăng ký kinh doanh1. Các trường hợp công ty cần cấp lại đăng ký kinh doanh  – Đăng ký kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác – Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ được cấp không đúng hồ sơ, …

THAY ĐỔI, BỔ SUNG DKKD

Thay đổi, bổ sung ĐKKD1. Quy định pháp luật hiện hành về việc Thay đổi, bổ sung Đăng ký kinh doanh Trong năm 2020, theo quy định pháp luật ngành nghề đăng ký kinh doanh không hiển thị trên giấy Đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần xác định rõ ngành nghề …

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP

Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp1. Thành lập văn phòng đại diệnVăn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Việc thành lập văn phòng đại diện cần …

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệpChuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp để phù hợp với quy mô và sự phát triển hiện tại, tạo hiệu quả kinh doanh và chuyên nghiệp hóa quản trị. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu …

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Giải thể doanh nghiệp1. Điều kiện và các trường hợp giải thể doanh nghiệp a. Điều kiện giải thể doanh nghiệp:Khoản 2, Điều 201, Luật doanh nghiệp 2014 quy định điều kiện giải thể doanh nghiệp đó là:“Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ …

TẠM NGỪNG KINH DOANH, GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Tạm ngừng kinh doanhTạm ngừng kinh doanh là cách để doanh nghiệp có thời gian cải tiến, thay đổi, hoàn thiện bộ máy để kinh doanh hiệu quả hơn trong tương lai. 1. Hồ sơ chuẩn bị – Thông báo của công ty về việc tạm ngừng kinh doanh (Người đại diện pháp luật ký tên, …

THẺ TẠM TRÚ

Thẻ tạm trú Thẻ tạm trú là một trong những giấy tờ quan trọng để người nước ngoài có thể cư trú hợp pháp trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam, nó được coi là Visa dài hạn. Thẻ tạm trú do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan …

THỦ TỤC THUẾ DOANH NGHIỆP

Thủ tục thuếDịch thuật 365 là đơn vị uy tín và chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục liên quan đến các lĩnh vực: Thành lập doanh nghiệp; Cấp lại DKKD; Thành lập văn phòng đại diện, Thành lập chi nhánh; Thay đổi, bổ sung DKKD; Chuyển đổi loại …