Category Archives: Câu hỏi thường gặp

CÂU HỎI 1: DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG TẠI 365 THÌ MẤT BAO LÂU THỜI GIAN?

Dịch thuật công chứng tại 365 thì mất bao lâu thời gian?Trả lời: Dịch thuật 365 đã tối ưu hóa mọi quy trình làm việc theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO:9001 nên đã rút ngắn đáng kể thời gian dịch thuật công chứng cho khách hàng. – Trường hợp thông thường: khách hàng …

CÂU HỎI 2: BẢN DỊCH Ở DỊCH THUẬT 365 CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH Ở ĐÂU?

Câu hỏi 2: Bản dịch ở DỊCH THUẬT 365 có giá trị giao dịch ở đâu? Trả lời: Đối với những văn bản giấy tờ thông thường hội đủ các yếu tố hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật, bản dịch của DỊCH THUẬT 365 trả cho khách hàng là bản dịch đã …

CÂU HỎI 3: THỦ TỤC VÀ CHI PHÍ KHI XIN THÊM BẢN DỊCH CÔNG CHỨNG?

Câu hỏi 3: Thủ tục và chi phí khi xin thêm bản dịch công chứng? Trả lời: Hiện nay, theo quy định của pháp luật, bản dịch công chứng không được phép sao y lại mà phải đóng mới hoàn toàn. Do vậy việc khách hàng muốn lấy thêm bản dịch đồng nghĩa với việc phải đi …

NHỮNG LƯU Ý KHI ĐI DỊCH CHỨNG THỰC TƯ PHÁP (DỊCH CÔNG CHỨNG)

Những điều khách hàng cần biết khi đi dịch chứng thực tư pháp (dịch công chứng) 1. Khi đến làm thủ tục dịch, khách hàng cần mang theo đầy đủ bản gốc HỢP PHÁP, HỢP LỆ cần dịch (bản chính có con dấu và chữ ký tươi) để tránh phải đi lại nhiều lần. 2. …