CÂU HỎI 3: THỦ TỤC VÀ CHI PHÍ KHI XIN THÊM BẢN DỊCH CÔNG CHỨNG?

Câu hỏi 3: Thủ tục và chi phí khi xin thêm bản dịch công chứng? Trả lời: Hiện nay, theo quy định của pháp luật, bản dịch công chứng không được phép sao y lại mà phải đóng mới hoàn toàn. Do vậy việc khách hàng muốn lấy thêm bản dịch đồng nghĩa với việc phải đi dịch và làm thủ tục lại từ đầu. Tuy nhiên, để giúp khách hàng đỡ mất tiền do không quyết định lấy nhiều bản dịch ngay từ đầu, Dịch thuật 365 đã thuyết phục người dịch sẽ chỉ thu nửa tiền dịch nếu bản dịch của khách hàng vừa mới được dịch xong trong vòng 7 ngày. Quá thời hạn 7 ngày, khách hàng bắt buộc phải dịch lại từ đầu.  Do vậy Dịch thuật 365 khuyến nghị khách hàng nên lấy dư ít nhất 01 bản dịch so với nhu cầu giao dịch thực tế hiện tại để khi cần thêm là có ngay để sử dụng, vừa tiết kiệm thời gian đi lại vừa tiết kiệm tiền dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *