CÂU HỎI 2: BẢN DỊCH Ở DỊCH THUẬT 365 CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH Ở ĐÂU?

Câu hỏi 2: Bản dịch ở DỊCH THUẬT 365 có giá trị giao dịch ở đâu? Trả lời: Đối với những văn bản giấy tờ thông thường hội đủ các yếu tố hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật, bản dịch của DỊCH THUẬT 365 trả cho khách hàng là bản dịch đã làm thủ tục chứng thực tư pháp (đã được công chứng) nên có giá trị giao dịch trên phạm vi toàn quốc cũng như ở nước ngoài (có giá trị trên toàn thế giới).  Đối với những văn bản giấy tờ thiếu tính pháp lý (chưa hội đủ các yếu tố hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật), bản dịch của DỊCH THUẬT 365 trả cho khách hàng có đóng dấu của CÔNG TY xác nhận tính chính xác của nội dung bản dịch và có giá trị giao dịch về nội dung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *